HUISREGELS

Voor de veiligheid van iedereen die op het JWK en WK Zeilen terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar het JWK en WK Zeilen komt, want door aanwezig te zijn op het JWK of WK Zeilen ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

TOEGANGSCONTROLE
Op het JWK en WK Zeilen is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op het JWK en WK Zeilen en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

De volgende zaken mogen niet mee het JWK en WK Zeilen op:

 • drink- en etenswaren
 • glas en blik
 • (plastic) flessen
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het JWK en WK Zeilen terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. JWK en WK Zeilen wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.

DRUGS
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op het JWK en WK Zeilen niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het JWK en WK Zeilen worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het JWK en WK Zeilen terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

DIEREN
Op het JWK en WK Zeilen terrein zijn dieren niet toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hulphonden.

KINDEREN
De organisatie van het JWK en WK Zeilen adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.

EIGEN RISICO
Het betreden van het JWK en WK Zeilen terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van het JWK en WK Zeilen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN
Alle gevonden voorwerpen worden tijdens het JWK en WK Zeilen verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van het JWK en WK Zeilen worden gevonden voorwerpen naar de Gemeente Den Haag gebracht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN
Zaken die niet zijn toegestaan op het JWK en WK Zeilen terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN
Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

TOEGANKELIJKHEID
De organisatie van het JWK en WK Zeilen doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

PARKEREN
Wie in het bezit is van een parkeerticket van het JWK en WK Zeilen, mag gebruik maken van de daarvoor bestemde parkeergelegenheid. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om dit parkeerterrein te betreden.

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen.
 • Het parkeerticket is geldig voor de gehele dag.
 • Volg ten alle tijden het advies van de parkeerbegeleider(s) op.
 • Houd de parkeerplaats schoon. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Vervuiling op het terrein wordt aangegeven bij de politie.
 • Het is niet toegestaan om met glaswerk het parkeerterrein te betreden.
 • Het is niet toegestaan om buiten de sanitaire voorzieningen de sanitaire behoefte te voldoen.
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om het voertuig te verplaatsen.
 • Parkeren op het terrein is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen.