Hempel Sailing World Championships

Emerging Nations Program

ENP is de afkorting voor het Emerging Nations Program van World Sailing. Dit is een breed opgezet programma om landen waarin de zeilsport niet zo sterk ontwikkeld is verder te helpen. Van leren zeilen in een ‘Learn to Sail Program’ tot leren wedstrijdzeilen ‘Learn to Race’ met als resultaat een goed ontwikkelde zeilgemeenschap in die landen die werkt van de basis tot aan een topzeilprogramma.

 

Het World Sailing ENP project voor en tijdens de WK’s 2022 en 2023

Uiteindelijk moet door deze aanpak een structurele groei ontstaan in deelname aan de World Sailing WK’s en Olympische Spelen van meer landen uit alle continenten van de wereld. Dit is voor World Sailing van groot belang voor het behouden van de Olympische status als zeilsport. Daarbij ligt er een duidelijk doel dat er uiteindelijk evenveel vrouwen als mannen deelnemen en dat het aantal landen uit minder sterke regio’s zoals Afrika en Azië toeneemt.

In de voorbereiding van de komende twee WK’s in Den Haag gaat het Watersportverbond World Sailing helpen door voor deelnemers uit een aantal Emerging Landen trainings clinics aan te bieden. Naast trainings clinics voor deelnemers aan het Jeugd WK Zeilen en het WK Zeilen streeft het Watersportverbond ook naar kennisoverdracht door middel van bijscholing van coaches en opleiders. De coaches worden parallel aan de clinics ook in Nederland uitgenodigd om, in samenwerking met verenigingstrainers en zeilschoolopleiders, te delen in de kennis en ervaring die wij in Nederland hebben op het gebied van opleiding en training. Dankzij de nieuwe Watersport Academy Online kunnen we tevens tussen de verschillende clinics goed contact houden met de coaches en opleiders uit de ENP landen als ze tussentijds weer in eigen land aan het trainen zijn.

Heel globaal is het ENP programma als volgt opgebouwd:

Intake
Er vindt eerst een intake plaats via de Watersport Academy Online voor een eerste clinic in Nederland, die start in Medemblik om goed in te schatten wat het vaardigheidsniveau is. Aansluitend kan er dan aan een internationaal evenement worden deelgenomen om het geleerde in praktijk te brengen. Dat kan voor de jeugd een Dutch Youth Regatta zijn en voor de volwassenen de Medemblik Regatta. Vervolgens is de volgende clinic een aantal maanden later op zee te Scheveningen, vlak voor het evenement.

Coachprogramma
De coaches en opleiders zullen parallel een specifiek programma draaien aangepast aan hun leerdoelen, die ook via de intake worden vastgesteld. Dit programma wordt afgesloten met een internationaal seminar waar ook een aantal coaches en opleiders van Nederlandse verenigingen en vaarscholen voor uitgenodigd worden.

Klassen
De klassen waarin gevaren wordt tijdens de ENP clinics zijn in ieder geval Laser Radiaal en Standaard, naast Nacra 15, maar in het kader van de toekomstige ontwikkelingen zou Foiling windsurfen een optie kunnen zijn en bestaat de uitdrukkelijke wens van World Sailing en het Watersportverbond om ook het Paralympische Zeilen aan bod te laten komen.