Disclaimer

Uitgevers en auteurs verklaren dat deze publicatie met zorg is samengesteld en naar beste weten is opgesteld. De uitgever en de auteurs kunnen echter op geen enkele wijze de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie garanderen. De uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op dergelijke informatie.

TIG Sports BV. Alle rechten voorbehouden.