Huisregels

Het bezoeken van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen (het terrein) en/of deelnemen aan een van de activiteiten is geheel op eigen risico.

 • Het gebruik of bezit van (soft)drugs op het terrein is niet toegestaan.
 • U bent verplicht om instructies van de organisatie en haar medewerkers op en rondom het terrein van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen op te volgen.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om tassen en jassen te inspecteren. Indien u besluit hier niet aan mee te werken, wordt u de toegang tot het terrein van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen ontzegd.
 • Bezoekers onder de 18 jaar zijn verboden om alcoholische dranken te kopen, te accepteren of te consumeren. De organisatie behoudt zich het recht voor om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.
 • Ongewenst, onaangenaam gedrag en/of discriminatie worden niet getolereerd. Op basis van gedrag kunnen zowel de organisatie, beveiliging als de politie toegang tot het terrein van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen weigeren.
 • De organisatie en haar medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies en/of diefstal van eigendommen van bezoekers.
  Schade aan objecten, eigendommen van het evenement of personen zal worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie en beveiliging hebben het recht om toegang te weigeren aan elke bezoeker die beledigende kleding draagt.
 • De volgende attributen mogen niet worden meegenomen op het evenemententerrein: professionele film-, foto- of geluidsapparatuur, alcoholische dranken, harddrugs, softdrugs, glas, blikjes, plastic flessen, (vuur)wapens, gevaarlijke objecten, selfie-sticks of drones (zowel op de grond als in de lucht).
 • Het is verboden om lachgas te gebruiken, voor te bereiden of objecten of stoffen bij zich te dragen met het doel om dit te gebruiken, als dit overlast veroorzaakt voor personen of de openbare orde, veiligheid, gezondheid of het milieu in gevaar brengt.
 • Op het terrein van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen is roken alleen toegestaan ​​buitenshuis, voor alle binnenlocaties geldt een rookverbod. Dit geldt ook voor e-sigaretten.
 • Honden zijn toegestaan, mits ze aangelijnd zijn. Daarnaast dient u altijd de poep van uw hond op te ruimen. U bent verplicht een opruimingsmiddel (zoals een zakje) bij u te dragen wanneer u uw hond uitlaat.
 • Het is verboden om flyers, folders of andere items uit te delen op en rondom het terrein waar het evenement zal plaatsvinden. Ook mogen er geen interviews worden gehouden, onderzoek worden gedaan of commerciële promotie worden gemaakt zonder toestemming van de organisatie, zelfs als dit voor niet-commerciële doeleinden is.
 • Het maken van opnames met professionele apparatuur en/of professioneel geluidsmateriaal is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie van de organisatie.
 • Op het terrein van het Allianz Wereldkampioenschap Zeilen zullen foto’s, video’s en geluidsopnames worden gemaakt. Door het betreden van het terrein stemt u ermee in om deel te nemen aan deze opnames, die kunnen worden gebruikt voor professionele en commerciële doeleinden of veiligheidsmonitoring.
 • In de haven moet te allen tijde de maximale vaarsnelheid worden aangehouden.
 • In situaties waarin de huisregels niet voldoende spreken, beslist de organisatie.