Hempel Sailing World Championships

Racemanagement

Hier vind je meer informatie over het Racemanagement voor het Jeugd WK en het WK Zeilen.

Inleiding

Met 7 verenigingen van het Watersportverbond en de Royal Yachtclub of Belgium organiseren we gezamenlijk het Jeugd Wereld Kampioenschap in 2021 en Wereldkampioenschap in 2022. Door alle maatregelen rond het corona virus is de uitgebreide kalender aangepast. We hebben daarom een andere aanpak nodig in voorbereiding op beide grote en unieke evenementen die de komende jaren in Nederland gaan plaats vinden.

Hieronder een samenvatting van ons plan om toch met de optimale voorbereiding van het racemanagement door te kunnen gaan.

Zoals jullie misschien al hebben vernomen is het meeste personeel bij World Sailing in verband met de Corona omstandigheden met verlof. Voor het Watersportverbond is dit geen belemmering in de voorbereiding op beide evenementen en kunnen we hiermee doorgaan. Het Watersportverbond kijkt er dan ook naar uit om met jullie de voorbereiding komende periode verder op te starten!

Plan van aanpak

We hebben het seizoen 2020 in diverse onderdelen verdeeld. We doen hierbij een aantal aannames betreft de mogelijkheden van training. Op deze manier kunnen we toch een start maken met de (online) voorbereidingen en zijn we zo optimaal mogelijk voorbereid op de periode wanneer we weer kunnen gaan varen. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn, zullen we dit gaandeweg aanpassen en onderdelen uitstellen indien nodig.

We gaan ervanuit dat we voorlopig nog in deze situatie zitten, maar later dit voorjaar wel weer op het water kunnen om te trainen. Samenvattend; we willen dit jaar beginnen met online sessies en in september 2020 de praktijk (verder) oppakken. Het idee is om dan eerst samen te komen in Medemblik, gevolgd door Scheveningen om meer ervaring met stroom en golven op te doen.

Onderstaand het voorlopige schema voor komende periode.

Onderdeel 1            Zelfstudie

a. Gebruikmakend van de aanwezig ELO-opleiding (Elektronische Leer Omgeving) van het Watersportverbond, kan iedereen binnen de vereniging van start om een basis van de verschillende onderdelen van het wedstrijd organiseren te leren.

Deze zijn te vinden op de website: https://watersportacademyonline.nl/

b. In deze fase vragen we de comités zelf digitale sessies organiseren met het doel iedereen op hetzelfde niveau te krijgen. Het Watersportverbond kan uiteraard input leveren, aanvullende vragen beantwoorden en of aansluiten bij deze digitale sessies. Contactpersoon hiervoor is Bart van Bremen.

 

Onderdeel 2            Doornemen verschillende handleidingen en formulieren

a. Voor de internationale World Sailing evenementen maken we gebruik van de Race Management Manual. Policy en andere publicaties, beschikbaar via www.sailing.org zijn in het Engels en zullen tijdens het JWK en WK leidend zijn.

Voor wedstrijdleiders, assistent wedstrijdleiders, hoofd contra startschip en hoofd boeienlegger is deze belangrijk om te kennen. De Race Management Policy gaan we ook in het Nederlands beschikbaar maken voor overige comitéleden, zodat de inhoud hiervan breder gedeeld en begrepen kan worden.

Voor het Race Management zijn er meerdere formulieren in gebruik. Deze komen centraal online beschikbaar. We streven ernaar dat iedereen deze gebruikt om zo te wennen aan het werken met deze formuleren. Deze komen online beschikbaar op de website. De directe link hiernaar volgt snel.

 

Onderdeel 3            Webinars

Vanuit het Watersportverbond komen er 4-5 centrale web-sessies van ongeveer 40 minuten per keer. Doelgroep hiervoor zijn de wedstrijdleiders, assistent wedstrijdleiders, hoofd contra startschip en hoofd boeienlegger in het comité.

Op deze manier willen we de belangrijke onderdelen van de wedstrijden voor het JWK/ WK doornemen. Deze zullen worden gegeven aan de hand van een presentatie door Rob Hoogstra en Remco de Goederen. Deze presentaties worden vooraf met jullie gedeeld. Contactpersonen hiervoor zijn Rob Hoogstra of Remco de Goederen.

 

Onderdeel 4            Praktijk

We gaan ervanuit dat we in het najaar weer kunnen varen. Misschien optimistisch, maar we moeten ergens vanuit gaan. Mocht dit (nog) niet lukken schuift het op. We zullen jullie hier ruim op tijd over informeren.

Trainingen op jullie verenigingen of gecombineerd met andere verenigingen. Dit zal voornamelijk plaats vinden op een weekenddag of avond. Deze training is bedoeld voor eigen opleiding tot niveau 3 in het team. Hierbij kunnen Rob Hoogstra en/of Remco de Goederen op jullie verengingen langskomen om te assisteren. Dit kan natuurlijk ook tijdens evenementen die op je verenigingen plaatsvinden. Contactpersoon hiervoor zijn Rob Hoogstra of Remco de Goederen.

 

Onderdeel 5            Trainingsdagen

In het weekend van 12-13 september organiseren we voor elk comité één trainingsdag. Het is de bedoeling dat hierbij dan het hele comité aanwezig is. De training duurt van 09:00- 18:00 op het Regatta Centrum Medemblik. Graag horen wij van elk comité welke dag het beste uitkomt zodat deze al in de agenda kan komen te staan. Mocht dit nog niet haalbaar blijken, zullen we deze trainingsdagen opschuiven. graag voorkeurs dag opgeven bij Bart van Bremen.

 

Onderdeel 6            Open Dutch Championship Sailing

Van vrijdag 18 september t/m zondag 20 september 2020 organiseren we het Open Dutch Championship Sailing. In totaal zijn er 18 Nederlandse titels te behalen. Hierbij willen we graag de JWM/WK comités betrekken om het volledig Race management in de praktijk te kunnen doornemen.

Op de zaterdag avond 19 september organiseren we voor het gehele race management een avondprogramma in de vorm van een presentatie en teamvorming. We verwachten hiervoor 5 banen nodig te zullen hebben. We zoeken hiervoor actief naar combinaties van comités.

 

Onderdeel 7            Praktijk op zee

Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk om ervaring op zee met stroom en golven op te doen. Tijdens de webinars en trainingsweekenden besteden we al aandacht aan de theorie van werken met golven en stroom.e willen dit op twee manier opzetten, dit kan per comité of in combinaties.

Mochten zich er eerder kansen voordoen om op zee te trainen zullen we die zoveel mogelijk benutten.

Kalender

Helaas zijn er veel evenementen geannuleerd of doorgeschoven. Daarom maken we graag een nieuwe inventarisatie. We horen graag bij welke evenementen jullie vereniging en wedstrijd comité nog meer betrokken is in 2020 en 2021 om zo te kijken waar we met elkaar kunnen leren en ervaring kunnen opdoen. Alles onder voorbehoud natuurlijk.

Voorlopig ziet de kalender er als volgt uit:

  • 4 en 5 September: United 4, Workum
  • 12 en13 September Training Weekend, Medemblik
  • 18,19 en 20 September: Open Dutch Championship Sailing, Medemblik
  • 26 en 27 September United 4: Workum

 

Contactpersonen

Voor het voorbereiden van het race management van het JWK en WK  werken we vanuit het Watersportverbond  met het onderstaande team:

Verantwoordelijk voor:  Naam contactpersoon: Email adres: 
Race management Rob Hoogstra rob.hoogstra@gmail.com
Race management Remco de Goederen remcodegoederen@gmail.com
Opleidingen Bart van Bremen bart.van.breemen@watersportverbond.nl
Jury Hedwich Kuipers hedwich.kuipers@watersportverbond.nl
Test events na JWK met Olympische klasse Edwin Lodder edwin.lodder@watersportverbond.nl
Race management algemeen Frans Hin frans.hin@watersportverbond.nl

Wij kijken er naar uit om, ondanks de lastige periode waar we in zitten, met deze enthousiaste groep een goede voorbereiding te doen. We streven er naar om veel te leren, ervaringen uit te wisselen maar zeker ook plezier hebben. Op deze manier kunnen we samen beide WK’s neerzetten, maar er de jaren ook nog veel profijt van te hebben.

Sponsors